Wednesday, January 14, 2009

Sri Bhole Baba - 2 (શ્રી ભોલે બાબાના ભજન - ૨)

શ્રી ભોલે બાબાના ભજન - ૨

જો મોક્ષ હૈ તૂ ચાહતા વિષ સમ વિષય તજ તાત રે ।

આર્જવ ક્ષમા સંતોષ શમ દમ પી સુધા દિન-રાત રે ॥
સંસાર જલતી આગ હૈ, ઈસ આગ સે ઝટ ભાગ કર ।
આ શાન્ત શીતલ દેશ મેં હો જા અજર ! હો જા અમર ॥

 

               - વેદાંતછંદાવલી (અષ્ટાવક્રગીતા - પૃ. ૩૨)

No comments:

Featured Post

Introduction of Madhusūdana Sarasvatī’s Gūḍārtha Dīpikā, a unique commentary on Bhagavad Gītā

Update: 01/08/2016. Verses 8 a nd 9 are corrected. 'Thou' is correctly translated to 'tvam' and 't hat...